marți, 30 iunie 2009

Wedding in Paris / Nuntă în ParisAn intimate and chic parisian wedding, that held the ceremony and lunch reception in a 17th century Parisian mansion, after which the couple took off (with a couple of her bridesmaids ) for a photo session around town.

O nuntă intimă şi chic, a cărei ceremonie şi recepţie a fost ţinută într-o reşedinţă pariziană de sec.XVII, după care cuplul a pornit ( împreună cu câteva din domnişoarele ei de onoare ) pentru o sesiune foto prin oraş.

( via http://www.parisianevents.com, foto ©Da Li)

joi, 25 iunie 2009

Tour Eiffel 1950


Pia Jane Bijkerk's Spring in Paris / Primavara Piei Jane Bijkerk in Paris


I found these lovely pictures on Pia's blog ... Paris is charming in spring time. The special feature of Pia's blog is that she captures the sounds of Paris. You can visit her blog here : http://blog.piajanebijkerk.com/WordPress/category/paris/ hit the play button, sit back, relax and let Paris overwhelm you.

Am găsit aceste poze minunate pe blogul Piei ... Paris este fermecător pe perioada primăverii. Principala trăsătură a acestor posturi este că ea surprinde sunetul Parisului. Blogul ei poate fi accesat aici : http://blog.piajanebijkerk.com/WordPress/category/paris/ apăsaţi butonul play, nu faceţi nimic, relaxaţi-vă şi lăsaţi Parisul să vă copleşească.

Eiffel...


Eiffel...


miercuri, 24 iunie 2009

Metro Paris

http://www.ratp.info/orienter/cv/carteparis.php

If you are travelling to Paris you will find this map very useful. It has a lot of options, besides seeing the stations and the route, you can also see a detailed plan of the certain quartier you are interested in, you can plan a departure point and one of arrival and you will have an itinerary, you can even calculate the minutes between 2 points of your choosing, you can see the time when the metro makes a stop at the stations you are interested, plus you can see if the certain route is under construction, reparation or if an incident took place and you are not able to go that way. Take a look , play around.

Dacă mergeţi la Paris o să găsiţi această hartă extrem de folositoare. Harta are o grămadă de opţiuni pe lângă faptul că puteţi vedea rutele şi staţiile dorite, mai puteţi accesa o hartă detaliată a cartierului în care sunteţi interesaţi, se mai poate planifica un intinerar în funcţie de punctul de pornire şi sosire, mai puteţi calcula minutele între 2 puncte la alegere, puteţi vedea ora exacta la care metroul opreşte în staţia dorită, în plus mai puteţi vedea dacă o anumită linie este în reparaţii sau a avut loc un incident şi nu este funcţionabilă. Arunca-ţi o privire, jucati-vă.

Dancing in Paris / Dansând în Paris

vineri, 19 iunie 2009

Etoile de Paris has 1 year / Etoile de Paris are 1 an

Happy 1 year Etoile de Paris anniversary !

La mulţi ani de aniversarea unui an de Etoile de Paris!

joi, 18 iunie 2009

Saint Chapelle

SAINT-CHAPELLE

Type of site: Royal chapel
Faith: Roman Catholic
Dates: 1246-1248
Address: 4 bd. du Palais, 1er, Paris, France
Metro: Cité
Hours: Daily 9:30-6, entry closes at 5:30
Cost: €6.10; free with Paris Museum Pass.
Tip: Try to go when it's sunny - the colorful effect inside the chapel is spectacular.
Tipul bisericii : capelă regală
Credinţă : romano-catolică
Datare : 1246 - 1248
Adresă : 4 bd. du Palais, 1er, Paris, France
Metro : Cité
Orar : zilnic între orele 9:30-6, intrarea închisă la 5:30
Cost : 6.10 Euro, gratis cu Paris Museum Pass.
Sfat : Încercaţi să mergeţi atunci când e soare - efectul colorat din capela este spectaculos.

miercuri, 17 iunie 2009

Restauration of Saint-Suplice/Restaurare Saint-Suplice


Restoration work began in July 2006 and should last 4 years. They aim to stop the corrosion that threatens the stability of the tower. This is one of the largest restoration projects in France.


Restaurarea a început în iulie 2006 şi ar trebui să dureze 4 ani. Scopul este acela de a opri coroziunea, care ameninţă stabilitatea turnului. Aceasta este una dintre cele mai mari proiecte de restaurare în Franţa.The overall budget of the restoration work is 28 million, divided equally between the City of Paris and the Ministry of Culture.4

Bugetul total de restaurare este de 28 de milioane de euro, împărţit în mod egal între Oraşul de la Paris şi de la Ministerul Culturii.
During the operation, the work of stonemasons will be visible to the public: the comrades working in a workshop arranged at the foot of the yard on the parvis.

În timpul operaţiei, lucrările de piatră vor fi vizibile pentru public: muncitorii au un atelier de lucru amenajat la poalele curte pe de curte din faţă.Located southeast of the tower, the statue of Saint Luke is the most degraded of the 4 evangelists of Saint-Sulpice. Each statue weighs 20 tons.

Situat la sud-estul turnului, statuia Sfântului Luca este cea mai degradată din cei 4 evangelişti de la Saint-Sulpice. Fiecare statuie cântăreşte 20 tone.

The belfry of wood, dates from 1871. He slumped over time and affects the vaults of the 2nd level. Once dismantled, it will be restored in Maine-et-Loire. The dismantling of the masonry of the high tower will replace the stones and the introduction of reinforcing rebar.


Clopotniţa din lemn, dateaza din 1871. Riscă a se prabuşi şi să afecteaze bolta de la nivelul 2. Odată ce desfăcută, acesta va fi reasamblată în Maine-et-Loire. Zidăria demolată din turn va fi înlocuită cu pietre şi se vor introducere bare de consolidare.The site uses advanced technologies: computer modeling, testing radar to detect the presence of iron in certain critical areas.

Şantierul foloseşte tehnologii avansate: computer modeling, testarea radar pentru a detecta prezenţa de fier, în anumite zone critice.
Last October, the 5 bells of the church - the most colossal, "Teresa", weighs 6 tons - were filed in and taken workshops foundry where they will be restored. In January, levels 3 and 4 have been partially disassembled to allow replacement of stones and the implementation of rebar reinforcement.

În octombrie anul trecut, cele 5 clopote ale bisericii - cel mai monstruos, "Teresa", cântăreşte 6 tone - au fost depuse în ateliere de turnătorie în cazul în care va fi restaurat. În luna ianuarie, nivelurile 3 şi 4 au fost dezasamblate, parţial pentru a permite înlocuirea pietrelor şi punerea în aplicare a bărilor de consolidare.
The north tower, 71.80 meters high, 6 underwent restoration campaigns between 1902 and 1997. Unfortunately, they were often more harmful than beneficial materials (cement and reinforced concrete) that are exacerbating the deterioration of the building.

Turnul de nord, 71.80 metri inaltime, a suferit 6 campanii de restaurare între 1902 şi 1997. Din păcate, acestea au fost de multe ori mai nocive decât benefice din cauza materialelor folosite (ciment şi beton armat), care au agravat starea de deteriorare a clădirii.vineri, 12 iunie 2009