miercuri, 17 iunie 2009

Restauration of Saint-Suplice/Restaurare Saint-Suplice


Restoration work began in July 2006 and should last 4 years. They aim to stop the corrosion that threatens the stability of the tower. This is one of the largest restoration projects in France.


Restaurarea a început în iulie 2006 şi ar trebui să dureze 4 ani. Scopul este acela de a opri coroziunea, care ameninţă stabilitatea turnului. Aceasta este una dintre cele mai mari proiecte de restaurare în Franţa.The overall budget of the restoration work is 28 million, divided equally between the City of Paris and the Ministry of Culture.4

Bugetul total de restaurare este de 28 de milioane de euro, împărţit în mod egal între Oraşul de la Paris şi de la Ministerul Culturii.
During the operation, the work of stonemasons will be visible to the public: the comrades working in a workshop arranged at the foot of the yard on the parvis.

În timpul operaţiei, lucrările de piatră vor fi vizibile pentru public: muncitorii au un atelier de lucru amenajat la poalele curte pe de curte din faţă.Located southeast of the tower, the statue of Saint Luke is the most degraded of the 4 evangelists of Saint-Sulpice. Each statue weighs 20 tons.

Situat la sud-estul turnului, statuia Sfântului Luca este cea mai degradată din cei 4 evangelişti de la Saint-Sulpice. Fiecare statuie cântăreşte 20 tone.

The belfry of wood, dates from 1871. He slumped over time and affects the vaults of the 2nd level. Once dismantled, it will be restored in Maine-et-Loire. The dismantling of the masonry of the high tower will replace the stones and the introduction of reinforcing rebar.


Clopotniţa din lemn, dateaza din 1871. Riscă a se prabuşi şi să afecteaze bolta de la nivelul 2. Odată ce desfăcută, acesta va fi reasamblată în Maine-et-Loire. Zidăria demolată din turn va fi înlocuită cu pietre şi se vor introducere bare de consolidare.The site uses advanced technologies: computer modeling, testing radar to detect the presence of iron in certain critical areas.

Şantierul foloseşte tehnologii avansate: computer modeling, testarea radar pentru a detecta prezenţa de fier, în anumite zone critice.
Last October, the 5 bells of the church - the most colossal, "Teresa", weighs 6 tons - were filed in and taken workshops foundry where they will be restored. In January, levels 3 and 4 have been partially disassembled to allow replacement of stones and the implementation of rebar reinforcement.

În octombrie anul trecut, cele 5 clopote ale bisericii - cel mai monstruos, "Teresa", cântăreşte 6 tone - au fost depuse în ateliere de turnătorie în cazul în care va fi restaurat. În luna ianuarie, nivelurile 3 şi 4 au fost dezasamblate, parţial pentru a permite înlocuirea pietrelor şi punerea în aplicare a bărilor de consolidare.
The north tower, 71.80 meters high, 6 underwent restoration campaigns between 1902 and 1997. Unfortunately, they were often more harmful than beneficial materials (cement and reinforced concrete) that are exacerbating the deterioration of the building.

Turnul de nord, 71.80 metri inaltime, a suferit 6 campanii de restaurare între 1902 şi 1997. Din păcate, acestea au fost de multe ori mai nocive decât benefice din cauza materialelor folosite (ciment şi beton armat), care au agravat starea de deteriorare a clădirii.Niciun comentariu: