vineri, 31 iulie 2009

vineri, 24 iulie 2009

miercuri, 22 iulie 2009

Life in the old Paris / Viaţa în vechiul Paris

Butchery - Abatoare
Butchery - AbatoareChanging barrels in the dray - Schimbarea butoaielor în căruţăTransporting barrels - Transportul butoaielor


Strapping barrels and pouring wine - Legarea butoaielor şi turnarea vinului


Bercy - Inspectors Bercy - Inspectori


marți, 21 iulie 2009

Rue d'Alesia ( 2 )

Rue d'Alesia 1858


The rue d'Alésia is not any sort of ancient street by Paris standards. It existed as a road in 1730 and got a name in 1804, and was a route from Montrouge to Vaugirard, then a boulevard in 1851. When it was put together in 1868, it was given the name of a place were Vercingétorix resisted Caesar for seven months in the year 52. The last cross-street at the western end is named Vercingétorix today.

Rue d'Alésia nu este o stradă veche oarecare după standardele Parisului. A existat ca drum în 1730 şi a primit un nume, în 1804, şi a fost calea de la Montrouge la Vaugirard, apoi bulevard în 1851. Când a fost amenajată în 1868, i-a fost dat acest nume după locul unde Vercingétorix i-a rezistat lui Caesar timp de şapte luni , în anul 52. Ultima stradă cu care se intersectează la capătul vestic este numită azi Vercingétorix.

duminică, 19 iulie 2009

Night pharmacy - Farmacie de noapte


LES CHAMPS

84, av. des Champs-Elysees ( 8 arr )
M. George - V


PHARMACIE DES ARTS

106, bd. du Montparnasse ( 14 arr )
M. Montparnasse-Bienvenue


PHARMACIE DAUMESNIL

6 place Felix-Eboue ( 12 arr )
M. place Daumesnil


PHARMACIE EUROPEENNE
6 place Clichy ( 6 arr )
M Place Clichy


PHARMACIE PERREAULT JEAN-LUC

24 bd.de Sebastopol ( 4 arr )
M. Chatelet

Rue d'Alesia ( 1 )Rue d'Alésia is a major street in the south of Paris, which runs along the entire east-west length of the XIVe arrondissement. It is one of the few streets in Paris named after a French defeat, or more precisely, a Gallic defeat: the Battle of Alesia. The street extends to the east as Rue de Tolbiac into the XIIIe arrondissement, and to the west as Rue de Vouillé into the XVe arrondissement. It intersects Avenue du Général Leclerc at the Place Victor et Hélène Basch (Carrefour Alésia), the location of the Église Saint Pierre de Montrouge, as well as of the Alésia Métro station.
This commercial street is home to a variety of interesting shops, including several outlet clothing stores.

Rue d'Alesia major este o stradă din zona de sud a Parisului, care se desfăşoară pe întreaga lungime est-vest a arrondissementului 14. Aceasta este una dintre cele câteva străzi din Paris numită după o înfrângere franceză, sau mai exact, o înfrângere galică : batalia de la Alesia. Strada se extinde la est ca Rue de Tolbiac în arrondissementul 13 , şi la vest ca Rue de Vouille în arrondissementul 15. Se intersectează cu Avenue du Général Leclerc în Piaţa Victor şi Hélène Basch (Carrefour Alesia), locul Bisericii Saint Pierre de Montrouge, precum şi a staţiei de metro Alesia.
Este o stradă comercială cu o varietate de magazine interesante, incluzând câteva magazine outlet.
( Source : wikipedia.com, maps.google.com )

vineri, 17 iulie 2009

Canal Saint-Martin


Canal Saint-Martin is a 4.5km long canal inside Paris. It connects the Canal de l'Ourcq to the river Seine.
Construction on the canal was decided by Napoleon I in 1802, by ordering an artificial waterway for supplying Paris with fresh water to allow population increasing and avoid diseases such as dysentery and cholera.
Gaspard de Chabrol, prefect of Paris, proposed to build a canal from the river Ourcq (taking its source at a hundred kilometers north-east Paris). The canal was dug from 1802 to 1825, refunded by a new tax on wine. The canal was also used to supply by boats Paris with goods, food (grain) and building materials. Two ports were created inside Paris on the canal to unload boats : Port de l'Arsenal and Bassin de la Villette. Today, the canal is covered from Rue du Faubourg du Temple to the Place de la Bastille.
The canal is a popular destination for Parisians and tourists . There are also a number of popular restaurants and bars along it. The area is popular with students.


Canal Saint-Martin este un canal lung 4.5 km în interiorul Paris. Este legătura dintre Canal de l'Ourcq cu Sena.
Construirea canalului a fost hotărâtă de către Napoleon I în 1802, când a comandat un canal artificial navigabil care să furnizeze Parisul cu apă proaspătă, pentru a permite creşterea populaţiei şi de a evita boli precum dizenterie şi holeră. Gaspard de Chabrol, prefectul de Paris, şi-a propus să construiască un canal de la raul Ourcq (care îşi are sursa la 100 de kilometri nord-est Paris). Canal a fost săpat între 1802 - 1825, sponsorizat de un nou impozit pe vin. Canal a fost folosit, de asemenea, la Paris, de furnizare Parisul cu bărci de mărfuri, alimente (cereale) şi materiale de construcţii. . Două porturi au fost create în interiorul Paris pe canal pentru a descărca bărci: Port de lArsenal şi Bassin de la Villette.
Canalul este o destinaţie populară pentru parizieni şi turişti. Există, de asemenea, un număr de restaurante şi baruri a lungul acesteia. Zona este plină cu studenţii.

( via wikipedia.com , foto : wikipedia.com, google earth, pictur.net )

joi, 16 iulie 2009

joi, 9 iulie 2009

Train crash / Accident feroviar

The Gare Montparnasse became famous for a derailment on 22 October 1895 of the Granville-Paris Express that overran the buffer stop. The train crashed through the buffers then smashed through the wall and fell out onto the street. A woman below was killed. The accident was caused by a faulty brake.Gara Montparnasse a devenit celebră pentru o deraiere care a avut loc pe 22 octombrie 1895 a Expressului Granville-Paris care a trecut de catătul liniei. Trenul a trecut de catătul liniei apoi a trecut prin zid şi a căzut pe strada. O femeie care era pe stradă a fost ucisă. Cauza pare să fi fost un exces de birocraţie. Accidentul se pare că a fost cauzat de o frâna defectuoasă.

Over the rooftops of Paris / Deasupra acoperişurilor Parisului