duminică, 25 iulie 2010

50 locuri in Paris / 50 spots in Paris
Artist Ami Sioux had an amazing book idea: She asked fifty Paris residents to sketch maps to places that were important to them in their everyday lives. She then followed the maps and photographed the destinations.

Artista Ami Sioux a avut o idee de carte uimitoare: Ea a rugat 50 de locuitori din Paris sa schiţeze hărţi cu locuri care au fost importante pentru ei în viaţa lor de zi cu zi. A urmat apoi hărţile acestea şi a fotografiat locurile respective.

Niciun comentariu: